چهارشنبه, ۲۷ شهریور, ۱۳۹۸ / 18 September, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

تدريس خصوصي ونيمه خصوصي _ كارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي شريف وبرگزيده المپياد

تدريس دروس دبيرستان و پيش دانشگاهي در كليه مقاطع رشته رياضي و تجربي
تدريس دروس زير با تخصص ويژه توسط دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي شريف_برگزيده المپيادعلمي دانشجويي و نخبه رشته فيزيك اتمي و مولكولي فيزيك پايه 1و2و3 رشته تجربي و رياضي فيزيك فيزيك پيش دانشگاهي رشته تجربي و رياضي فيزيك رياضيات 1و2و3 رشته تجربي و رياضي فيزيك حسابان رشته رياضي فيزيك حساب ديفرانسيل و انتگرال رشته رياضي فيزيك
   
   09189530209_02166163173
  تهران_ طرشت_ خيابان طرشت شمالي _ كوچه محمدي _ كوچه باغ كاج خوابگاه دانشجويي طرشت 3