پنجشنبه, ۳۰ خرداد, ۱۳۹۸ / 20 June, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

داده پردازی برق تهران، شركت

كامپیوتر : نرم افزار و/یا برنامه نویسی
   ۳۳۳۴۹۰۳۰, ۳۳۳۴۹۰۱۱, ۳۳۳۴۲۳۰۲
  تهران - تهران - م. شهدا - شركت برق منطقه ای تهران - ساختمان پویش برق