دوشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۳۹۸ / 17 June, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

تدبیرگران آسایش هموطن

افزایش مشتری و رونق کسب و کار
*رونق کسب کار شما* درطرح رفاه مشتریان وافزایش مشتری مشاغل شرکت تدبیرگران آسایش هموطن دراقدام اولیه درتمامی اصناف درحال فعالیت درتهران عضومیپزیردبه این گونه که مشاغل باعضویت درخانواده هموطن همچون مشاغل عضوشده درصدتخفیفی اعلام مینمایندکه این درصدتخفیف درقراردادی بین شرکت تدبیرگران آسایش هموطن وصاحب شغل تنظیم میگردد. درازای تخفیف داده شده مشتریان دارای کارت هموطن به مشاغل طرف قرارداد مامراجعه کرده وتخفیف قرادادرادرازای خریددریافت مینمایند. لازم به ذکراست ازتمامی اصناف درهرمنطقه فقط تعدادی به صورت انحصاری میتوانندعضوخانواده هموطن گردنند. علاوه برتخفیفات مشاغل برای اعضا ، استخرهای سطح بالاطرف قراردادشرکت هموطن بادرصدتخفیف های بالابرای مشتریان قابل استفاده است وهمچنین وکلای پایه یک دادگستری که میتوانندباتخفیف50درصدی درحل مشکلات اعضارایاری نمایند. علاوه برتوضیحات فوق میتوانیدبرای اطلاعات بیشتروطریقه عضویت درخانواده هموطن ومزایای کامل کارت که تنها بخشی ازآنها رادربالامطالعه کردیدبامسئول کل بخش همکاری ها آقای کردی تماس بگیرید. 09127731864 * ارسال مشتری ازطرف ما،تخفیف ازطرف شما *
   
   09127731864
  میدان فردوسی- خیابان پارس- کوچه جهانگیر- ساختمان یاس شرقی