پنجشنبه, ۲۷ تیر, ۱۳۹۸ / 18 July, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

قند لرستان (سهامی عام)

شکر
تلفن کارخانه: ۲ ـ ۳۵۵۱ ـ ۰۶۶۵۴۶۲
   ۰۲۱ - ۸۸۷۲۶۵۲۷ - ۸۸۷۲۷۰۲۷
  تهران - تهران - خیابان وزراء ـ خیابان بیست و دوم ـ پلاک ۱۱ واحد ۲