دوشنبه, ۲۸ مرداد, ۱۳۹۸ / 19 August, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

اشكان

مخابرات : تلفن و دستگاه های مخابراتی - فروش، نصب و/یا تعمیر
   ۲۲۷۳۱۸۲۱, ۲۲۷۳۱۷۰۶
  تهران - تهران - م. قدس تجریش - روبروی اداره برق - مركز تجاری نیكو - طبقه همكف