چهارشنبه, ۷ آبان, ۱۳۹۹ / 28 October, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

تهرانی

نساجی : بافندگی
   ۳۳۵۵۷۱۹۵
  تهران - تهران - خ. 15خرداد شرقی - ك. تكیه آل آقا - ك. واعظی اویلی - ساختمان 306 - طبقه همكف