دوشنبه, ۷ مهر, ۱۳۹۹ / 28 September, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

پلاستیك و نساجی ایران، شركت

نساجی : مواد اولیه
   ۸۸۷۲۰۳۹۸
  تهران - تهران - خ. خالداسلامبولی - خ. 17 - پ. 24 - ط. سوم