شنبه, ۲۹ تیر, ۱۳۹۸ / 20 July, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

پلاستیك و نساجی ایران، شركت

نساجی : مواد اولیه
   ۸۸۷۲۰۳۹۸
  تهران - تهران - خ. خالداسلامبولی - خ. 17 - پ. 24 - ط. سوم

همچنین مشاهده کنید