شنبه, ۲۸ دی, ۱۳۹۸ / 18 January, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

کوشش بار

حمل و نقل زمینی
موبایل: ۱۱۲۶۵۶۷ـ۰۹۱۲
   ۰۲۱-۵۵۰۶۲۳۲۲ - ۵۵۰۶۹۹۹۴ - ۵۵۰۶۳۷۴۹
  تهران - تهران - خیابان فدائیان اسلام ـ ایستگاه تهران ـ پلاک ۵۳۱/۳