پنجشنبه, ۱ آبان, ۱۳۹۹ / 22 October, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

اخوان كریمی

نساجی : بافندگی
   
   ۵۵۰۰۲۳۱۴, ۵۵۰۰۷۶۳۶, ۵۵۰۰۰۸۷۶
  تهران - تهران - خ. شهیدرجایی - بعد از چهارراه نان ماشینی - خ. ستاره - ش. 35