پنجشنبه, ۱ اسفند, ۱۳۹۸ / 20 February, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

نیماپویش طب، شركت

پزشكی : تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی و كمك آموزشی - تولید
   ۲۲۲۵۸۴۷۱, ۲۲۲۵۸۴۷۳
  تهران - تهران - بولوار میرداماد شرقی - ش. 16 - ط. اول