دوشنبه, ۲۸ مرداد, ۱۳۹۸ / 19 August, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

توكل كار، شركت

فلزات : خمكاری
   ۶۶۸۱۹۴۸۸, ۶۶۸۰۱۸۸۵
  تهران - تهران - كیلومتر 6 جاده قدیم كرج - بعد از شیر پاستوریزه - خ. 11 گلبن دوم - سمت راست - پ. 11