پنجشنبه, ۲ خرداد, ۱۳۹۸ / 23 May, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

صنایع پایدار، شركت

تاسیسات حرارتی و/یا برودتی
   ۸۸۷۶۸۳۶۲, ۸۸۷۶۷۳۱۹
  تهران - تهران - خ. سهروردی شمالی - خ. شهیدقندی - خ. 24 - ش. 15 - ط. سوم - واحد 7