شنبه, ۳۰ شهریور, ۱۳۹۸ / 21 September, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

كیمیا نوین

نساجی : مواد شیمیایی - تولید
   ۸۸۸۰۰۰۵۲, ۵~۸۸۸۹۷۷۴۴
  تهران - تهران - خ. استادنجات الهی - ك. مراغه - ساختمان شماره 116 - ش. 109