شنبه, ۱۵ آذر, ۱۳۹۹ / 5 December, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

كیمیا نوین

نساجی : مواد شیمیایی - تولید
   ۸۸۸۰۰۰۵۲, ۵~۸۸۸۹۷۷۴۴
  تهران - تهران - خ. استادنجات الهی - ك. مراغه - ساختمان شماره 116 - ش. 109