یکشنبه, ۶ بهمن, ۱۳۹۸ / 26 January, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

كشباف صفا

نساجی : بافندگی
   ۴۴۵۰۴۸۲۹
  تهران - تهران - جاده مخصوص كرج - كیلومتر 7 - شهرك استقلال - خ. عبیدی