دوشنبه, ۵ آبان, ۱۳۹۹ / 26 October, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

بی تا بافت مهام، شركت

نساجی : بافندگی
   ۸۸۲۷۹۲۶۵
  تهران - تهران - كوی نصر - نبش خیابان سیزدهم - ساختمان 4/170 - ط. دوم - واحد 24