شنبه, ۲۳ آذر, ۱۳۹۸ / 14 December, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

میرسعید قاضی، دكتر بهرام

پزشكی : دكترای ایمونولوژی
   ۹~۷۷۵۶۸۸۰۱, ۴~۷۷۵۴۷۹۷۱
  تهران - تهران - خ. دماوند - روبروی پمپ بنزین - خ. كیانی - بیمارستان بهرامی