دوشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۳۹۸ / 17 June, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

فیاض مقدم، دكتر كتایون

پزشك : متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
   ۸۸۷۱۷۴۲۴, ۸۸۷۲۳۶۳۲
  تهران - تهران - خ. خالداسلامبولی - جنب پانزدهم - پارك كلینیك