چهارشنبه, ۲ بهمن, ۱۳۹۸ / 22 January, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

پیمان

نساجی : بافندگی - كش بافی
   ۳۳۱۱۶۵۵۹
  تهران - تهران - خ. جمهوری - خ. صف - ك. بیمه - ط. سوم