پنجشنبه, ۶ تیر, ۱۳۹۸ / 27 June, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

ستارخان

فرش و/یا قالی : خدمات - قالی شویی
   ۴۴۵۰۶۸۵۵
  تهران - تهران - كارخانه: شهیدرجایی - به طرف بزرگراه بهشت زهرا - م. جهاد - جنب مدرسه راهنمائی ثاراله