جمعه, ۱۵ آذر, ۱۳۹۸ / 6 December, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

جم، كارخانه

آهن : ساختمانی و صنعتی - فروش
   ۳۳۹۳۱۳۱۸, ۳۳۹۳۱۳۱۹, ۳۳۹۰۴۲۲۷, ۳۳۹۳۵۴۹۳
  تهران - تهران - خ. 15خرداد شرقی - جنب بانك ملت بازار - ساختمان تجاری تهران - ط. اول - پ. 5