چهارشنبه, ۲ مرداد, ۱۳۹۸ / 24 July, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

شبکه رادیویی تهران

در حوزه صدا و سیما / گویندگی/ معرفی عوامل برنامه ساز/ نمایشهای رادیویی
سایت رادیو تهران که در آن به معرفی عوامل برنامه ها و برنامه ها می پردازد
   
   33916985
  تهران میدان پانزده خرداد شبکه رادیویی تهران