جمعه, ۲ آبان, ۱۳۹۹ / 23 October, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

كشباف مجید

نساجی : بافندگی
   ۳۳۳۳۸۹۱۷
  تهران - تهران - خ. پیروزی - خ. 10فروردین - خ. تاجرزاده - پ. 95