چهارشنبه, ۵ تیر, ۱۳۹۸ / 26 June, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

میكرون

قالب سازی پلاستیك
   ۷۷۹۶۴۲۱۴, ۷۷۳۵۴۳۰۷
  تهران - تهران - جاده آبعلی - بعد از سه راه اتحاد - نرسیده به ایران ابزار - ش. 129