چهارشنبه, ۱ خرداد, ۱۳۹۸ / 22 May, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

كارآزما، شركت

پزشكی : تجهیزات و لوازم پزشكی - تولید
   ۲۰~۴۴۹۰۵۸۱۹
  تهران - تهران - كیلومتر 11 جاده مخصوص كرج - انتهای خیابان جهاد جنوبی - خ. شهیدعباس شفیعی هنجی - پ. 1