شنبه, ۴ خرداد, ۱۳۹۸ / 25 May, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

شادزی

غذایی : نبات، آب نبات، نقل و شكلات - تولید و/یا فروش
   ۳۳۵۵۰۰۳۹, ۳۳۵۵۳۲۲۹
  تهران - تهران - خ. مصطفی خمینی - ك. مرادی - ك. برنا - پ. 42