چهارشنبه, ۱ خرداد, ۱۳۹۸ / 22 May, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

پتروشیمی خارك، شركت

نفت و پتروشیمی : فرآورده ها - تولید
   ۸۸۸۴۱۰۲۷, ۸۸۳۰۹۶۴۲, ۸۸۳۰۳۹۵۱, ۸۸۸۴۱۱۰۷[r]
  تهران - تهران - خ. قائم مقام فراهانی - ك. شبنم - ش. 4