چهارشنبه, ۱ خرداد, ۱۳۹۸ / 22 May, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

پتروشیمی سیمرغ

نفت و پتروشیمی : فرآورده ها - تولید
   (0652262) 4307~10
  خوزستان - منطقه ویژه اقتصادی‌ماهشهر - مجتمع بندر امام خمینی - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی