یکشنبه, ۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۸ / 19 May, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

هواپیمائی آلیتالیا

خطوط هواپیمائی
نماینده شرکت: ITALY
   
   ۰۲۱ - ۸۸۷۱۱۵۱۲ - ۸۸۷۱۳۸۰۱ - ۸۸۷۱۹۶۰۶
  تهران - تهران - میدان آرژانتین ـ ساختمان بانک تجارت ـ پلاک ۷ طبقه دوم