دوشنبه, ۳۰ اردیبهشت, ۱۳۹۸ / 20 May, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

صنایع غذائی مژده شیرین

کیک و کلوچه
نام تجاری: عاشوری تلفن تهران: ۶۰۰۱۴۵۵ ـ ۰۲۱
   ۰۲۶۱ - ۴۵۶۷۳۱۶ - ۴۵۵۳۸۷۷
  تهران - کرج - کرج ـ حصارک ـ نرسیده به میدان تربیت معلم