دوشنبه, ۲ اردیبهشت, ۱۳۹۸ / 22 April, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

نیل پر

کیک و کلوچه
نام تجاری: نیلو
   ۰۲۱ - ۶۶۰۲۶۰۴۰ - ۰۲۶۲ - ۳۳۸۲۲۱۵۱
  تهران - تهران - کیلومتر ۱۷ جاده قدیم کرج ـ شهر قدس ـ کوچه صنعت ـ پلاک ۱۶