پنجشنبه, ۲۹ فروردین, ۱۳۹۸ / 18 April, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

یوفو الكتریك

اتومبیل : لوازم برقی - تولید
   ۸۸۰۴۱۸۴۱, ۸۸۰۴۸۳۴۳
  تهران - تهران - خ. اسدآبادی - نبش خیابان 52 - ش. 1/426 - واحد 13