چهارشنبه, ۱ خرداد, ۱۳۹۸ / 22 May, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

بی بی

غذایی : قنادی و شیرینی پزی
   ۸۸۰۰۷۷۷۰, ۸۸۰۰۷۷۹۳
  تهران - تهران - خ. سیدجمال الدین اسدآبادی - خ. مهرام (مدبر) - پ. 64