دوشنبه, ۶ خرداد, ۱۳۹۸ / 27 May, 2019

پژوهشکده هواشناسی و علوم جو

تحقیق در زمینه‌های مختلف علوم هواشناسی زمینه‌های تخصصی فعالیت این پژوهشکده در قالب ۹ گروه پژوهشی: هواشناسی دینامیکی و سینوپتیکی، اقلیم‌شناسی، هواشناسی فیزیکی و تعدیل آب و هوا، هواشناسی کشاورزی، هواشناسی آب، شیمی جو، ازن و آلودگی هوا، هواشناسی دریائی و اقیانوس‌شناسی فیزیکی، کاوش‌های جوی، هواشناسی هوانوردی می‌باشد
  تهران - تهران - کیلومتر ۱۸ اتوبان کرج ـ شهرک پژوهش ـ انتهاء بلوار پژوهش
   ۰۲۱-۴۴۱۹۶۹۵۵-۸
   asmerc@irimet.net
   www.ismerc.ac.ir مرور روزنامه‌ها

سایت عصرایرانخبرگزاری ایلناسایت فراروسایت خبر ورزشیسایت زومیت