پنجشنبه, ۲۱ آذر, ۱۳۹۸ / 12 December, 2019
بایرن مونیخشهر تهرانبریتانیامرتضی الویریمصرروسیهحوادثعراقداروپروانه سلحشوری
مجله ویستا

جدول ترکیبات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی که در مسدود شدن قطره‌چکان‌ها مؤثر است


جدى‌ترين مسأله در نگهدارى سيستم‌هاى آبيارى قطره‌اى مسدود شدن قطره‌چکان‌ها است. روزنه‌هاى قطره‌چکان در مقايسه با نازل آبپاش‌ها بسيار کوچک و خطر مسدود شدن آن توسط مواد معلق آب و حتى باکترى‌هاى موجود در آب بسيار زياد است. مسدود شدن قطره‌چکان‌ها باعث مى‌شود که آب به اندازه کافى به گياه نرسد و از اين بابت خسارات زيادى به محصول وارد مى‌شود. موادى که موجب مسدود شدن قطره‌چکان‌ها مى‌شوند به سه دسته مهم تقسيم مى‌شوند:
۱. مواد فيزيکى به‌صورت معلق
۲. مواد شيميايي
۳. مواد بيولوژيکى مانند جلبک‌ها و باکترى‌ها
در جدول (ترکيبات فيزيکي، شيميايى و بيولوژيکى که در مسدود شدن قطره‌چکان‌ها مؤثر است) مواد مختلفى که باعث انسداد قطره‌چکان‌ها مى‌شوند نوشته شده است. برخى از اين مواد را به‌راحتى مى‌توان در آب تشخيص داد مانند رس و ماسه‌هاى معلق که درصورت وجود اين مواد درآب صاف کردن را امرى اجتناب‌ناپذير مى‌سازد. حال آنکه تشخيص مواد شيميايى در آب به سادگى ميسر نمى‌باشد.
معيارهاى مختلفى در مورد درجه تناسب آب براى آبيارى قطره‌اى توسط محققين ارائه شده است. در جدول (معيارهاى کيفى آب از نظر استفاده درآبيارى قطره‌اي) معيارهاى کيفيث آب از نظر استفاده در اين سيستم‌ها نشان داده شده است.اين معيارها به مهندسان طراح کمک مى‌کند تا ضمن تشخيص درجه تناسب آب روش تصفيه مناسب را اتخاذ نمايند.
  جدول ترکيبات فيزيکي، شيميايى و بيولوژيکى که در مسدود شدن قطره‌چکان‌ها مؤثر است
مواد معلق مواد شيميايي مواد بيولوژيکي
ذرات غيرآلي کربنات کلسيم و منيزيم فيلامان‌ها
شن سولفات کلسيم لجن
سيلت هيدروکسيد فلزات سنگين بقاياى ميکروب‌ها
رس کربنات آهن
پلاستيک سيليکات سولفور
ذرات آلي سولفيد منگنز
گياهان چربى‌ها -
جلبک کودهاى شيميايي -
جانوران آبي فسفات -
(زئوپلانکتون) آهن، منگنز و روي -
باکترى‌ها - -
  جدول معيارهاى کيفى آب از نظر استفاده درآبيارى قطره‌اى
نوع مسأله ضعيف متوسط شديد
فيزيکي
مواد معلقa ۵۰ ۱۰۰-۵۰ ۱۰۰
شيميايي
pH ۷/۰ ۸/۰-۷/۰ ۸/۰
مواد محلول a ۵۰۰ ۲۰۰۰-۵۰۰ ۲۰۰۰
منگنزa ۰/۱ ۱/۵-۰/۱ ۱/۵
آهنa ۰/۱ ۱/۵-۰/۱ ۱/۵
سولفيد هيدروژنa ۰/۵ ۲/۰ ≠ ۰/۵ ۲/۰
بيولوژيکي
باکترى‌هاb ۱۰/۰۰۰ ۵۰/۰۰۰-۱۰/۰۰۰ ۵۰/۰۰۰
a= حداکثر غلظت بر حسب ميلى‌گرم در ليتر
b= حداکثر تعداد باکترى در هر ميلى‌ليتر

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
خبرگزاری تسنیمسایت عصرایرانروزنامه ایرانسایت 55 آنلاینروزنامه توسعه ایرانیسایت تابناکسایت شفقناسایت زومیتسایت دیپلماسی ایرانیسایت دیدارنیوز