چهارشنبه, ۹ فروردین, ۱۴۰۲ / 29 March, 2023
مجله ویستا

فرق بین بارنامه سراسری و بارنامه حمل مرکب


بارنامه سراسرى توسط متصدى حمل (Carrier) صادر مى‌شود و صادرکننده بارنامه مسؤوليت هر دو طرف حمل را به عهده مى‌گيرد. به همراه بارنامه اصلى چند بارنامه محلى وجود دارد که حمل‌کننده اصلى به‌عنوان تحويل گيرنده يا تحويل دهنده در هر طرف ترانزيت ايفاء نقش مى‌کند. بارنامه حمل مرکب توسط کارگزار حمل (Forwarder) صادر شده و مسؤوليت حمل زمينى و دريائى به عهده او است. در واقع کارگزاران حمل در اين مورد برنامه‌ريزى حمل را از ابتدا تا انتها به عهده خواهند داشت.
  بارنامه حمل سراسرى (Through Bill of Lading)
اين بارنامه‌ها داراى شروط چاپ شده‌اى هستند و براى حمل سرتاسرى يا قراردادى بر مبناء شرايط خطوط کشتيرانى منظم صادر مى‌شوند.
   بارنامه حمل مرکب (Combined Teransport B/L)
در بارنامه حمل مرکب، کارگزار مسؤوليت حمل زمينى و دريائى را عهده‌دار است. در واقع خدمات Door to Doof توسط اين نوع بارنامه صورت مى‌پذيرد. چون صادرکننده اين نوع بارنامه کارگزارها مى‌باشند، لذا معمولاً از فرم متحدالشکل تهيه شده توسط فدراسيون بين‌المللى کارگزاران FIATA که به تائيد اتاق بازرگانى بين‌المللى هم رسيده است استفاده مى‌شود.
- بارنامه‌هائى که به پشت سفيد يا فرم خلاصه معروف هستند(Blank Back Bill of Lading)
- راه‌نامهٔ دريائى (Sea Way Bill)
مدرکى غيرقابل انتقال است و براى تحويل کالا به شخصى که نام او در راه‌نامه ذکر گرديده صادر مى‌شود.
- بارنامه‌هائى که با شکلى استاندارد به‌عنوان بارنامه دولتى صادر مى‌شود(Government Bill of Lading)


همچنین مشاهده کنید

سایت دیدبان ایرانسایت رکناروزنامه ابتکارسایت مشرقخبرگزاری مهرروزنامه شرقسایت دیجیاتوسایت عصرایرانسایت اکوایرانسایت تابناک