چهارشنبه, ۲۵ فروردین, ۱۴۰۰ / 14 April, 2021
مجله ویستا

گروه‌های اجتماعی


يکى از مباحث مهم و اساسى جامعه‌شناسي، گروه‌هاى اجتماعى است. زيرا با بسيارى از امور و پديده‌ها و موضوعات مختلف اجتماعى ارتباط بسيار نزديک و تنگاتنگ دارد. اهميت مطالعه گروه‌هاى اجتماعى تا آن اندازه است که بسيارى از جامعه‌شناسان و متفکرين امور اجتماعي، موضوع جامعه‌شناسى را مطالعهٔ گروه‌هاى اجتماعى مى‌دانند و از اين‌رو به بحث درباره علل تغيير و تحول و دگرگونى و يا از هم‌پاشيدگى گروه‌ها، پويائى گروهى (Dynamic Group) و انسجام گروهى (Group solidarity) و عوامل يگانگى آن و گروه سنجى و... پرداخته‌اند.
  فرقه (Sect)
فرقه عبارت است از گروه مذهبى کوچک، انحصارى و داوطلبانه که از پيروان خود تعهد تام طلب مى‌کند و جدائى آن را از جامعه و طرد و عدم قبول آن را مورد تأکيد قرار مى‌دهد.


همچنین مشاهده کنید




خبرگزاری ایسناروزنامه ابتکارروزنامه تعادلسایت دیدارنیوزسایت مجله شبکهسایت الفروزنامه آرمان ملیسایت ورزش سهسایت اقتصادنیوزسایت انتخاب