چهارشنبه, ۱۲ آذر, ۱۳۹۹ / 2 December, 2020
مجله ویستا

تشنج و صرع


تنشج نوعى واقعه حمله‌اى است که بر اثر تخليه الکتريکى غير طبيعي، بيش از حد و فوق همزمان انبوهى از نورون‌هاى CNS ايجاد مى‌شود. اگر تشنج‌هاى راجعه به‌دليل فرآيند زمينه‌اى مزمنى ايجاد شوند تشخيص صرع گذاشته مى‌شود.


همچنین مشاهده کنید
روزنامه ابتکارروزنامه تعادلروزنامه شهروندسایت اقتصادنیوزسایت نامه نیوزسایت ورزش سهروزنامه ایرانروزنامه سازندگیروزنامه فرهیختگانسایت مشرق