چهارشنبه, ۱ خرداد, ۱۳۹۸ / 22 May, 2019
مجله ویستا

مرحبا مرحبا برای هلالا


مرحبا مرحبا برای هلالا    آسمان را نمای کل کمالا
چند ازین پرده ز آفتاب برون آی    جان ما را بخر ز دست خیالا
اندر آی اندر آی تا بشناسیم    از جمال تو حال را ز محالا
ای همه روی بر خرام به منظر    تا رهد دیده زین شب همه خالا
اشهب صبح در گریزد از شرم    چون بجنبد ز ابلق تو دوالا
روشنی را نشان به اوج شرف بر    تیرگی را فگن به برج و بالا
ای ز پرده زمانه آمده اینجا    مرحبا مرحبا تعالی تعالا
عقل و دینمان ببر تراست مباحا    جان و دلمان ببر تراست حلالا
تا سنایی چو دید گوید ای مه    حبذا و جهک المبارک فالا
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

 آگهی
2 آمینو ترفتالیک اسید
تعمیر کولر گازی،سرویس کولر گازی،نصب کولر …
تقویت کننده انتن موبایل
فروش تقویت انتن موبایل
فروش انواع آجر سفال
صندلی ماساژور

 گزارش / تحلیل


سایر منابعسایت شفقناخبرگزاری ایرناسایت ورزش سهسایت نامه نیوز