یکشنبه, ۱۴ خرداد, ۱۴۰۲ / 4 June, 2023
مجله ویستا

امیر ابراهیم‌بن امیر محمد معصوم قزوینی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... ) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: فقیه و ادیب امامی
تبریزی ، میر ابراهیم - محمد ابراهیم
منبع : مطالب ارسالی


همچنین مشاهده کنید

سایت انتخابسایت اعتماد آنلاینسایت الفسایت مثلث آنلاینروزنامه تعادلسایت دیپلماسی ایرانیروزنامه ابتکارروزنامه دنیای اقتصادسایت انصاف نیوزسایت خبرآنلاین