دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا


نخستین اطلس جانوران


نخستین اطلس جانوران
نویسنده : الوندی، حسین,کریمی، رضا,برنی، دیوید
شماره کنگره : ۳ن۴ب/QL۷
شابک : ۹۶۴-۴۱۷-۸۴۴-۰
رده دیویی : ۵۹۱.۰۳
تاریخ نشر : ۸۵۰۷۰۱
تعداد صفحه : ۱۳۶
نوبت چاپ : ۲