دوشنبه, ۲۷ فروردین, ۱۴۰۳ / 15 April, 2024
مجله ویستا

شهناز – جلیل


شهناز – جلیل
در اصفهان متولد شد. شهناز نوازنده تار است و همچنین ویولن، سنتور و تنبك نیز می نوازد. اساتیدش پدرش (شعبان خان كه او سنتور می نواخت) و برادرش ( حسین كه نوازنده تار بود) و غلامرضا سارنگ ( او كمانچه می نواخت) بودند.
جلیل و پدرش با تاج اصفهانی نیز كارهایی انجام داده است. او به همراه اساتید موسیقی ایرانی حسین تهرانی، فرامرز پایور، علی اصغر بهاری، محمد اسماعیلی، حسن ناهید و هوشنگ ظریف در گروه اساتید موسیقی ایران سازمی نواخت. كاستهای بسیاری ضبط كرده است و همچنین وی در رادیو آهنگهای بسیاری ضبط كرده است. او در گروه اركستر گلها نیز تار می نواخت.
منبع : موسیقی ایرانی


همچنین مشاهده کنید