جمعه, ۲۹ تیر, ۱۴۰۳ / 19 July, 2024
مجله ویستا

لطفعلی صدالافاضل شیرازی


جنسیت: مرد
نام پدر: محمدکاظم امین‌السفرا
تخلص: صدرالافاضل
تولد و وفات: (۱۲۶۸ -۱۳۵۰) قمری
محل تولد: ایران
شهرت علمی و فرهنگی: خوشنویس
جامع علوم معقول و منقول الحکیم‌البارع الزاهد فیلسوف شهیر محدث فقیه حجةالاسلام لطف‌علی مشهور به صدرالافاضل طاب‌الله ثراه متخلص به دانش در سنه ۱۲۶۸ قمری در شهر شیراز متولد و در ۳ سالگی با پدر گرامیش محمدکاظم امین‌السفرا به تهران آمده و تا پایان عمر در تهران بوده و نزد ادبا و دانشمندان تلمذ نمود و قبل از سن بلوغ در علوم ادبیه و عربیه مشارالیه گشت و بعد تا ۴۰ سالگی به تحصیل فقه، اصول، تفسیر، تصوف، حکمت الهی و سایر علوم پرداخت و به درجه‌ای رسید که از درس اساتید بر معلومات ایشان افزوده نمی‌شد. تلامیذ بسیاری از محضر ایشان استفاده می‌نمودند و ادبا صحبتش را مغتنم می‌شمردند. هر وقت از درس و مباحثه فراغتی داشت به نظم اشعار و نگارش خطوط می‌پرداخت تا در نظم مرتبه عالی و در انواع خطوط اسلامی مهارتی بسزا یافت. قریب یکصد کتاب و رسائل در محاضرات و علوم مختلفه نگاشته‌اند که بعضی به طبع رسیده. دیوان اشعار ایشان قریب ۱۴ هزار بیت است از قصاید و غزلیات و قطعات و مثنوی و رباعی به زبان فارسی و عربی و دری که فرزند گرامی او مجدالدین نصیری امینی متخلص به مجدی جمع و مرتب نموده و در شرف طبع است.
اگرچه خوشنویسی درون رتبه عالیه علمیه ایشان بوده و در انواع خطوط استاد بوده‌اند چند بیت از قصیده‌ای است موسوم به ̎تحفةاللبیب و ترفته‌الاریب̎ که در تفصیل قلم بر سیف فرموده‌اند:
دع الحرب لانذال جهلا تشاجروا
وهات الینا السفر حجراً تناظر
اذا افتخر الاصناف یوماً بفاخر
فنحن باقلام و طرس نفاخر
...
وی در سن ۸۲ سالگی در تهران از این سرای فانی به عالم جاودانی شتافت و در جنب مزار شیخ صدوق در ابن‌بابویه مدفون گشت. و همچنین او در منقبت حضرت امیرالمؤمنان حضرت علی علیه‌السلام است و موافق اسم مبارک ۱۱۰ بیت است که به دو بیت اول آن اشاره می‌کنیم.
از برگ شکوفه ساحت بستان با صحن درم سرای شد یکسان
در پنجه سیم ساغری از زر بگرفته بنزل نرگس موژان
...
منبع : مطالب ارسالی