یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

۱ بهمن ـ برخی دیگر از رویدادهای ۲۱ ژانویه


● ۱۸۶۱: سناتورهای ایالات جنوبی آمریكا از جمله جفر سون دیویس كه بعدا رئیس كنفدراسیون آمریكا شد از عضویت سنا كناره گیری كردند كه مقدمه جنگ داخلی ۴ ساله آمریكا شد.
● ۱۹۵۲: در پی بسته شدن كنسولگری های انگلستان به تصمیم دكتر مصدق در شهرهای ایران ، مردم در سراسر كشور دست به شادمانی زدند و این روز را تعطیل عمومی اعلام كردند، زیرا كه خاطرات بدی از مداخله این كنسولگری ها در امور وطن خود به ویژه پس از تقسیم ایران میان روسیه و انگلستان داشتند.
● ۲۰۰۲: جورج بوش رئیس جمهوری آمریكا ایران ، عراق و كره شمالی را « محور شرارت Axis of Evil»خواند.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز