جمعه, ۲۹ تیر, ۱۴۰۳ / 19 July, 2024
مجله ویستا

۲۸ ژانویه سال ۸۱۴ میلادی ـ شارلمانی و فرضیه «ابرقدرت» رقیب


۲۸ ژانویه سال ۸۱۴ میلادی شارلمانی پادشاه فرانکها و امپراتور کاتولیکهای اروپا درگذشت. برخی از مورخان او را هارون الرشید اروپا لقب داده اند. هر دو همزمان در شرق و غرب حکومت می کردند. این مورخان همین موضوع را مورد توجه قرار داده و پس از بررسی های دیگر، فرضیه ای به دست داده اند که جهان برای مدتی طولانی نمی تواند یک ابر قدرت داشته باشد و دیری نخواهد گذشت که برای این ابر قدرت رقیب و رقیبان به وجود خواهد امد. به عبارت دیگر، «جهان» نظام یک قدرتی را برای مدتی طولانی تحمل نخواهد کرد.
شارلمانی که یک فرانک آلمانی بود پس از تامین وحدت فرانکهای آلمان و فرانسه به توسعه متصرفات خود دست زد و ایتالیا و قطعاتی از شمال اروپا و قسمتهایی از اسپانیا را فتح کرد و چون یک کاتولیک متعصب بود، پاپ اورا امپراتور کاتولیکهای اروپا (امپراتوری مقدس) اعلام داشت. شارلمانی در یک مورد، پس از سرکوب کردن ساکسون ها که هنوز مسیحی نشده بودند به آنان یک روز مهلت داد؛ مسیحی شوند، یا بمیرند. چون در پایان مهلت چهار هزار و پانصد تن از ساکسون ها از مسیحی شدن خودداری کرده بودند آنان را گردن زد. شارلمانی جمعا در ۵۳ جنگ شرکت کرد.
از کارهای جالب شارلمانی برنامه اصلاحات او است از جمله برای باسواد شدن مردم، از کلیساها خواست که در جوار خود مدرسه رایگان دایر کنند و در پذیرفتن شاگرد و ترتیب دادن اطاق های درس، وضعیت خانوادگی و طبقه اجتماعی آنان را در نظر نگیرند.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز