چهارشنبه, ۲۶ تیر, ۱۳۹۸ / 17 July, 2019
مجله ویستا

بررسی ده ساله نوروبلاستوم در کودکان (۱۳۷۰ تا ۱۳۷۹)


بررسی ده ساله نوروبلاستوم در کودکان (۱۳۷۰ تا ۱۳۷۹)
● مقدمه:
نوروبلاستوم، سومین تومور شایع کودکان و شایع ترین تومور توپر بیرون مغزی است، که ۸ تا ۱۰ درصد از کل سرطان های کودکان را در بر می گیرد و شیوعی برابر ده در میلیون دارد.
● روش کار:
این بررسی، به صورت گذشته نگر و با مراجعه و بررسی پرونده ی بیماران (کودکان کمتر یا برابر ۱۸ سال) مبتلا به نوروبلاستوم که در ده سال گذشته (۱۳۷۰ تا ۱۳۷۹) در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شیراز بستری شده بودند، فراهم شده است.
● یافته ها:
شمار این بیماران، ۶۵ نفر بود، که ۳۸ نفر (۵۸ درصد)آنان پسر و ۲۷ نفر (۴۲درصد) آنان دختر بودند ( نسب مرد به زن ۱.۴به ۱)میانگین سنی آنان ۳.۵ سال با دامنه ی سنی ۱۵ روز تا ۱۸ سال بودشایع ترین علایم بیماران، به هنگام مراجعه، تب (۴۸درصد)، بی اشتهایی (۳۵ درصد)، توده ی شکمی (۲۶ درصد) و درد شکم (۲۰ درصد) بود. شایع ترین یافته ها در معاینه ی بالینی، تب (۴۲ درصد)، بزرگی کبد (۲۰ درصد)، دیسترس تنفسی (۱۷ درصد)، اسهال (۱۵ درصد)، تشنج (۶ درصد) و پروپتوز (۶ درصد)بود. شمار ۲۹ بیمار (۴۵درصد) همگلوبین کمتر از ۱۰ داشتند . هفت بیمار (۱۱ درصد) شمارش گلبول سفید کمتر از ۴۵۰۰ داشند . میزان ۱۹.۵ درصد در مرحله دو (Stage II) ۱۹.۵ درصد در مرحله سه، ۵۷ درصد در مرحله چهار و ۴ درصد در مرحله IVs قرار داشتند. جای نخستین تومور، در ۶۸ درصد موارد، شکم بود.سینه، با ۲۲ درصد و گردن با پنج درصد، جاهای شایع دیگر بودند.
● نتیجه :
در این بررسی، نسبت ابتلای پسران به دختران ۱.۴ به ۱ بود، که با دیگر آمارها، همخوانی دارد. تنها ۱۸ درصد بیماران، در زمان تشخیص، سنن کمتر از یک سال و ۳۴ درصد، سن کمتر از دو سال داشتند و این امر، در مقایسه با دیگر آمارها درصدی پایین است (p<۰.۰۵) و نشانه ی تشخیص دیررس بیماری است. بیشتر بیماران، دارای مراحل پیشرفته ی بیماری بودند، که روی هم رفته، ۸۱ درصد بیماران در مرحله سه و چهار بودند، که نسبت به دیگر بررسی ها، بیشتر است.
مهدی پاسالار
مهدی مجرب
احمدرضا راسخی
عبدالرضا افراسیابی
فرید یزدان پناه
مهران کریمی
مهدی شهریاری
منبع : پایگاه اطلاعات علمی
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

تعمیر هارد

سایت زومیتسایر منابعروزنامه ابتکارخبرگزاری تسنیمسایت رویداد 24