سه شنبه, ۷ آذر, ۱۴۰۲ / 28 November, 2023
مجله ویستا

ابوجعفر محمد کلینی رازی


جنسیت: مرد
نام پدر: یعقوب بن اسحاق
تولد و وفات: ( ... - ۳۲۸/۳۲۹) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: رئیس‌المحدثین امامیه ، فقیه ، مفتی و مرجع
ملقب به ثقهٔ الاسلام ، معروف به سلسلی. نسبت وی به روستای کلین ، از قرای فشافویه ری ، می‌رسد. وی از علماء بزرگ زمان غیبت صغری و شیخ مشایخ شیعه بود. چون شیعه و سنی در فتاوا بدو مراجعه می‌کردند به ثقهٔ‌الاسلام شهرت یافت و او اولین کسی است که بدین لقب نامیده شد. کلینی نخستین از محمدهای ثلاثه ، صاحب "کافی" ، اولین از کتب اربعه می‌باشد. ابن اثیر در "جامع‌الاصول" از کلینی بعنوان مجددّ مذهب اثنی عشری در آغاز قرن سوم قمری نام برد. وی از ابوعلی و حسین بن محمد اشعری و حمید بن زیاد نینوائی و عبدالله بن جعفر حمیری و علی بن ابراهیم قمی و از دائی‌اش ، علان کلینی ، و ابوعبدالله احمد بن محمد عاصمی و احمد بن مهران و بسیاری دیگر روایت کرد. شیخ ابوالقاسم جعفربن محمد زراری و ابومحمد هارون موسی تلعکبری و ابوالفضل محمد بن عبدالله بن مطلب شیبانی و ابوعبدالله احمد بن ابراهیم صمیری ، معروف ابن ابی رافع ، و دیگران از وی روایت کرده‌اند. او در سال تناثر نجوم و اول غیبت کبری درگذشت و در باب الکوفهٔ بغداد در بازار نزدیک جسر دفن شد. از آثار وی: "الکافی" در سه قسمت: "اصول کافی" ، "فروع کافی" و "روضهٔ کافی" ، شامل شانزده‌هزار و صد و نود و نه حدیث ، که در مدت بیست سال آن را به رشتهٔ تحریر در آورده؛ "تعبیر‌الرؤیا"؛ "الرد علی‌القرامطه"؛ "رسائل الائمهٔ (ع)؛ کتاب "الرجال"؛ "ما قیل فی الائمهٔ من‌الشعر"؛ "فضائل‌القرآن"؛ "العقل"؛ "العلم"؛ "التوحید"؛ کتاب "الاشربهٔ"؛ کتاب "الدواجن و الرواجن".
منبع : مطالب ارسالی


همچنین مشاهده کنید

روزنامه ابتکارروزنامه دنیای اقتصادسایر منابعسایت مشرقسایت تجارت نیوزخبرگزاری تحلیل بازارسایت ساعدنیوزسایت رکناروزنامه شرقسایت بیتوته