دوشنبه, ۴ تیر, ۱۴۰۳ / 24 June, 2024
مجله ویستا

با هم دوست باشید


با هم دوست باشید
پدر و مادر دوست دارنــد رابطـه‌ای دوستانــه بیــن فرزندانشان برقرار شود و چنانچه بین فرزندان ناراحتی یا کدورتی وجود داشته باشد، موجب ناراحتی آنها خواهد شد.
وقتی کودک احساس کند که با تولد نوزاد جدید، مقداری از عشق و علاقه والدین را از دست داده است، از خود تندی و درشتی نشان می‌دهد، بنابراین والدین باید در برابر این رفتارها با مهربانی و نرمی برخورد کنند، چراکه سرزنش کودک در این شرایط، واکنش منفی او را از بین نمی‌برد، بلکه از ترس اینکه عشق و توجه پدر و مادر را از دست بدهد، احساس خود را پنهان می‌کند و در فرصت مناسب عصبانیت خود را بر سر نوزاد خالی می‌کند.
پس در این شرایط باید احساس منفی کودک را بپذیرید تا بتواند خود را آرام کند. بهتر است او را تشویق کنید تا احساس خود را نشان دهد.
همچنین به کارهای خوبی که کودک برای نوزاد انجام می‌دهد، توجه کنید و او را به‌خاطر مواظبت از او و رعایت‌کردن سکوت هنگام خواب نوزاد، تشویق کنید. با این شیوه، کودک به شما اعتماد خواهد کرد و ترس او به‌خاطر از دست دادن محبت شما، از بین می‌رود.
منبع : روزنامه تهران امروز