دوشنبه, ۲۸ خرداد, ۱۴۰۳ / 17 June, 2024
مجله ویستا

قاضی نعمت نعمت گنابادی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
با سام میرزا صفوی (م ۹۷۴/۹۷۵ق) مؤلف تذکرهٔ "تحفهٔ سامی" ، معاصر بود. او در فن سیاق مهارت داشت. اشعاری از وی در تذکره‌ها آمده است. از اوست:
شده مردمان چشمم به امیدت اشکباران
چه شود اگر درآیی ز در امیدواران
منبع : مطالب ارسالی