دوشنبه, ۳۱ تیر, ۱۳۹۸ / 22 July, 2019
مجله ویستا

ارتباطات و فرهنگ در اینترنت


ارتباطات و فرهنگ در اینترنت
اینترنت شبکه‌ای گسترده و بی‌حد و مرزی از شبکه‌ها است که توسط لینک‌های زنده بین کامپیوترها ایجاد می‌شود. همانگونه که همه می‌دانند این شبکه در ابتدا پروژه‌ای بود که وزارت دفاع آمریکا آن را انجام می‌داد و به آرپا نت معروف شد. تاریخ آن به دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰ باز می‌گردد.
منبع : دبیر خانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرهاسایت ورزش سهسایت نامه نیوزروزنامه خراسانسایت الفروزنامه تعادل