چهارشنبه, ۳ مرداد, ۱۴۰۳ / 24 July, 2024
مجله ویستا

۱۴ دسامبر ۱۹۳۹ ـ پیمان ضد انگلیسی ایران با ژاپن


دولت وقت ایران که با المان میانه خوبی داشت و می کوشید که تا می توانست خود را از زیر نفود انگلستان خارج سازد در ۱۴ دسامبر ۱۹۳۹ با امپراتوری ژاپن دوست آلمان و دشمن انگلستان پیمان دوستی امضاء کرد. امضای این پیمان، باعث انتقاد شدید مطبوعات لندن شد و از همان زمان خط و شان کشیدن نسبت به دولت وقت تهران آغاز گردید.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز